O NAMA

Povijest Društva

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split, najstarije u Dalmaciji, napunilo je 135 godina svog postojanja. Osnovali su ga splitski intelektualci, a bilo je otvoreno za sve. Društvo nije nastalo samo zbog gašenja požara, nego je imalo i političku ulogu koja je bila usmjerena na borbu za rješavanje nacionalnog pitanja u burnim vremenima kada ni hrvatski jezik nije bio službeni. U Splitu je tada živjelo 14 500 stanovnika, a narodni pokret uzimao je maha. Dalmacija je bila administrativno odvojena od sjeverne Hrvatske. Split je bio politički podijeljen na autonomaše i narodnjake.

Prvi su htjeli da se Dalmacija kao samostalna jedinica pridruži Italiji, a drugi su htjeli političku i kulturnu vezu sa sjeverom Hrvatske i ostalim južnoslavenskim narodima. U to vrijeme rođaci Luka Karaman i Ante Bezić vratili su se sa studija, prvi iz Graza, a drugi iz Beča. Jedno su vrijeme obojica studirali u Grazu gdje su završili i najmoderniji tečaj vatrogašenja i položili potrebne ispite. Karaman i Bezić došli su na ideju o osnivanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva i proširili je Splitom.Prihvatili su je još neki intelektualci jer su kroz takvo Društvo vidjeli priliku za promicanje hrvatske misli i općenito angažman oko rješavanja hrvatskog pitanja. Naravno, u Društvo su bili dobro došli i radnici i obrtnici, drugim riječima svi zainteresirani. Autonomaši su im to predbacivali, međutim  oni su isticali da je ponos biti član jedne družine kao što je vatrogasna i za one koji se bave knjigom i za one koji se bave čekićem ili blanjom.

Napisan je pravilnik Društva na hrvatskom jeziku kojeg je prihvatilo općinsko namjesništvo. Knjižicu za pravilnik, pod naslovom Dobrovoljačko Vatrogasno Družtvo Split, dizajnirao je sam Bezić, a tiskara Ante Zanonnija napravila je dva primjerka 1883. godine.  Prva skupština društva održana je 17. lipnja 1883. godine kada je izabran i Upravni odbor na čelu s predsjednikom Lukom Karamanom i dopredsjednikom Antom Bezićem. Marko Jakaša bio je perovođa ili zapisničar, Mihail Tartaglia blagajnik, a peti član bio je Stipan Kolombatović. Upis Društva izvršen je u Zadru, odlukom Carskog kraljevskog namjesništva 19. lipnja 1883. godine s naznačenom svrhom djelovanja: Braniti život i imanje splitskih stanovnika i okolice.

Ciljevi Društva

 • unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Društva,
 • učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Društva,
 • pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja,
 • aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,
 • promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva.

Djelatnosti Društva

 • provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara,
 • uključivanje u sustav zaštite i spašavanja prilikom velikih nesreća i katastrofa,
 • osposobljavanje i usavršavanje članova Društva temeljem važećih propisa,
 • provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi članova Društva temeljem važećih propisa,
 • promidžbene aktivnosti,
 • promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti
 • organizacija savjetovanja i seminara,
 • organizacija kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti,
 • promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članica i članova,
 • suradnja s jedinicama lokalne samouprave i uprave, pravnim osobama, tvrtkama, medijima,
 • udrugama, i ostalim organizacijama radi unapređenja vatrogastva i zaštite od požara,
 • organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva,
 • prati i analizira stanje u vatrogastvu te poduzima akcije i mjere na unaprijeđenju vatrogastva i zaštite od požara;
 • radi na uključenju što većeg broja građana, a posebice mladeži u rad Društva;
 • organizira kulturnu, sportsku, zabavnu, prosvjetnu i drugu aktivnost kojom se promiče vatrogastvo;
 • zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članova Društva;
 • vrši povezivanje sa drugim udrugama ukoliko je to u interesu ostvarivanja zajedničkih ciljeva;
 • vrši povjerene poslove javnih ovlasti utvrđenih zakonom i propisima;
 • vrši poslove kontrole propisanih mjera zaštite od požara u skladu sa zakonom;
 • priređuje i provodi druge poslove od interesa za svoje članove te razvoj promidžbu vatrogastva;
 • vrši servisiranje i održavanje vozila, aparata i druge opreme u skladu sa Zakonom o vatrogastvu;
 • suradnja sa stručnim i znanstvenim institucijama;
 • suradnja s poslovnim subjektima u vidu sponzorstva
Call Now Button